Laboratoře

SPLab

Vyučované předměty: Číslicové filtry, Číslicové zpracování signálů, Signálové procesory, Zpracování řeči
Zodpovědná osoba: Ing. Petr Sysel, Ph.D.
Oblast: Interakce člověk-stroj, Neortogonální reprezentace signálů, Zpracování akustických signálů

Vybavení laboratoře bylo částečně pořízeno ze zdrojů fakulty a částečně za podpory projektu FRVŠ 2890/F1a/2010 zaměřeného na inovaci laboratorních cvičení kurzu Signálové procesory. V laboratoři je celkem 25 pracovišť s moderní výpočetní technikou, k dispozici je projekční technika a 5kanálové ozvučení. U každého pracoviště je k dispozici externí zvuková karta MobilePRE s nízkou latencí firmy M Audio, stereofonní kondenzátorový mikrofon ATR25 firmy Audio-Technica a sluchátky K66 firmy AKG. Dále je laboratoř vybavena osciloskopy DSO1022A a funkčními generátory 33220A firmy Agilent, vývojovými kity DSP56858EVM se signálovými procesory firmy Freescale, vývojovými kity TMDSDSK6416 a TMDSDSK6713 se signálovými procesory firmy Texas Instruments, a další laboratorní technikou.

Díky uvedenému vybavení laboratoř poskytuje zázemí pro oblast číslicového zpracování signálů v celé šíři a jsou v ní vyučována cvičení velké části předmětů zaměřených na číslicové zpracování signálů. V laboratoři je možné provádět návrh jednorozměrných nebo dvourozměrných číslicových filtrů a jejich simulaci ve výpočetním prostředí Matlab. Prostředí Matlab je využíváno také pro implementaci metod zpracování řeči, jako jsou detekce řečové aktivity, syntéza řeči z textu (Text-To-Speech), rozpoznávání mluvčího, rozpoznávání mluvené řeči, apod. Odladěné algoritmy jsou implementovány v signálových procesorech s harvardskou architekturou nebo architekturou s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW) a testovány na reálných signálech v reálném čase.

Vybavení laboratoře je mimo dobu výuky k dispozici studentům pro řešení individuálních projektů, bakalářských nebo diplomových prací. Studenti si tak mohou teoretické znalosti získané v jednotlivých předmětech vyzkoušet a ověřit v praxi.

Specifické přístroje

Kromě uvedeného víceméně standardního laboratorního vybavení jsou v laboratoři k dispozici vývojové kity pro vestavěné (embedded) systémy a systémy na modulu (SoM):

 • PXA270M DIMM PC
  • Vývojový kit pro procesor PXA270 s architekturou ARM firmy Marvell.
  • SoM – CPU 512 MHz, FLASH 64 MB, SDRAM 256 MB, audio, Ethernet 10/100 Mbps.
  • MMC/SD socket, CF socket, IDE PATA, PCMCIA, 2x USB, 1x OTG, 2x PS2, VGA, LCD 5,7‘‘ 640×480.
  • GNU/Linux 2.6, Opie, WinCE 6.0.
  • Procesorový modul (COM – Computer On Module) použit jako řídicí jednotka v internetové telefonní ústředně v rámci projektu FT-TA3/011.
 • OMAP35x Evaluation Module
  • Vývojový kit pro dvoujádrový procesor OMAP3530 s architekturou ARM firmy Texas Instruments.
  • CPU – ARM Cortex-A8 720 MHz / DSP C64x+ 520 MHz; LPDDR 256 MB / FLASH 256 MB.
  • Audio, MMC/SD socket, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps, DVI, S-Video In/Out.
 • ColdFile M547xEVB
  • Vývojový kit pro procesory MCF547x a MCF548x s architekturou ColdFire firmy Freescale.
  • SoM – CPU MCF5485 266 MHz. SDRAM 64 MB, 16 MB FLASH.
  • 4x USB, 1x OTG, CF socket, 2x PCI slot, 2x Ethernet 10/100 Mbps, VGA.

Dále je k dispozici logický analyzátor s generátorem vzorů 16821A firmy Agilent, který je používán při vývoji nebo testování vyvíjených zařízení:

 • Logický analyzátor: 34 kanálů, 16 MB, 500 MHz / 1,0 GHz.
 • Generátor: 48 kanálů, 500 MHz.


« zpět na přehled