Software pro klasifikační analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 11. 5. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson‘ s Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0169-2607.

GALÁŽ, Z. Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson‘ s Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 538-542. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu (např. zdravý subjekt, nemocný subjekt). Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro klasifikační analýzu (CAT) poskytuje uživateli možnost jednoduché a rychlé binární klasifikace.

Software CAT poskytuje 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů (SVM), naivní Bayesovy sítě (NBN), diskriminační analýza (LDA), k-nejbližších sousedů (kNN), klasifikační stromy (RF) a Gaussovy smíšené modely (GMM). Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), Matthewsův korelační koeficient (MCC), atd. Balík navíc obsahuje i funkce potřebné pro cross-validaci (k-fold, leave-one-out).

Software CAT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.m, který načte data ze souboru test_cls.mat (obsahující matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování, a také vektor tzv. labelů „labels“ (pro klasifikaci jsou to skupiny, např. 0/1 – zdravý/nemocný).

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.