Databáze ultrazvukových snímků

Autoři

Ing. Martin Zukal, Ing. Radek Beneš, Ing. Petr Číka, Ph.D., Ing. Kamil Říha, Ph.D.

Stažení

Databázi je možné stáhnout zde.

Popis

Databáze obsahuje snímky krkavice deseti dobrovolníků (průměrný věk 27.5 let ± 3.5 roku) o různé hmotnosti (průměr 76.5 kg ± 9.7 kg). Snímky byly pořízeny sonografem typu Sonix OP s různým nastavením hloubky, zesílení a TGC křivky. Databáze obsahuje celkem 84 ultrazvukových snímků krkavice v podélném řezu. Rozlišení snímků je přibližně 390x330px. Přesné rozlišení závisí na nastavení sonografu. Během snímání byly použity lineární sondy s kmitočty 10MHz a 14MHz. Tyto kmitočty jsou obecně vhodné pro zachycení povrchových orgánů, jakým je například krkavice. Všechny snímky byly pořízeny specialistou s pětiletou praxí.
Ukázka snímku z databáze