Software pro analýzu tempa řeči

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 5. 6. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson‘ s Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0169-2607.

Popis

Tempo řeči je důležitým suprasegmentálním řečovým parametrem, který je běžně používán např. při neinvazivní analýze Parkinsonovy nemoci. Řečník s poškozením prozodie vykazuje zrychlení nebo zpomalení promluvy, hezitaci, palilalii a další poruchy řeči které poškozují její přirozenost a srozumitelnost. Vizualizace segmentace řeči na hlásky a výpočet tempa poskytují možnost rychlé analýzy poškození plynulosti řeči a prozodie.

Software SRT poskytuje jednoduché uživatelské rozhraní umožnující načtení vstupního signálu ve formátu *.wav, výpočet tempa řeči a také vykreslení hranic mezi jednotlivými hláskami. Software užíva moderních segmentálních řečových parametrů a „kmeans“ algoritmu na určení hranic mezi hláskami. Software SRT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.m.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.