Reverberátory pro simulaci akustiky prostoru

Autoři

Ing. David Kurc

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Akustika každého poslechového prostoru je definována souborem několika objektivních parametrů, které ji charakterizují. Pro simulaci akustických vlastností prostorů lze využít digitální struktury pro zpracování signálu, tzv. reverberátory. Každý reverberátor se skládá z několika vhodně propojených stavebních bloků, jako jsou například hřebenové filtry, fázovací články, zpoždění, dolní propust apod. Výsledná struktura potom má impulsní odezvu odpovídající nastavení parametrů jednotlivých substruktur, která se svým charakterem podobá průběhu impulzní odezvy poslechového prostoru.

Software sestává z pěti samostatných částí s vlastním GUI pro nastavování parametrů a zobrazení výsledných charakteristik a hodnot. Prvním je objectivegui.m, který umožňuje výpočet objektivních parametrů akustiky prostoru z impulzní odezvy ve formátu *.wav. Objektivní parametry jsou zobrazeny spolu s impulzní odezvou a vypočteným Schroederovým integrálem pro odečtení doby dozvuku. Další čtyři části dattorrogui.m, rafiigui.fig, fdnjotgui.m a vanaanengui.m s vlastním GUI potom slouží k výpočtu struktur jednotlivých reverberátorů se zadanými vlastnostmi. Jednotlivé typy reverberátorů jsou Dattorův, Raffi-Pardův, Jottův a Väänänen reverberátor.

U každého z reverberátorů je možné nastavovat kromě interních parametrů dílčích struktur také výslednou délku impulzní odezvy, poměr přímého signálu a signálu ovlivněného reverberátorem a vzorkovací kmitočet. Pomocí příslušných tlačítek potom lze vytvořený reverberátor aplikovat na načtený zvukový signál ve formátu *.wav. Po výpočtu výsledného signálu jsou zobrazeny časové průběhy výsledných signálů spolu s časovým průběhem původního signálu. Pokud je reverberátor dvoukanálový, tedy stereo, pak je zelenou barvou zobrazen levý kanál a modrou pravý kanál výsledného signálu. Dále je zobrazena i kmitočtovou charakteristika a impulzní odezva vytvořeného reverberátoru. Zároveň jsou z výsledné impulzní odezvy vypočteny jednotlivé objektivní parametry simulované akustiky prostoru.

Väänän rverberator

Raffi-Pardo reverberator

Dattorro reverberator

Jot reverberator

objektivní parametry akustiky prostoru