Aplikace pro extrakci pohybových vektorů

Autoři

Ing. Kamil Říha, Ph.D., Ing. Martin Hasmanda, Ing. Radek Beneš

Stažení

Software je možno stáhnout zde.

Popis

Aplikace umožňuje extrakci a detailní analýzu pohybových vektorů obsažených ve video sekvenci, která je komprimována s využitím technik kompenzace pohybu. Extrakce a analýza těchto vektorů slouží k využití informace o pohybu obsaženém v kódované video sekvenci bez nutnosti explicitního výpočtu, pouze s využitím dat obsažených v kódované video sekvenci.

Hlavním účelem této implementace je analýza pohybu ve videosekvencích za účelem rozpoznání oblastí na základě rozboru směrů a velikostí pohybových vektorů. Pomocí tohoto přístupu lze provádět segmentaci pohyblivých a statických oblastí v obraze a vyhodnocování děje probíhajícího ve video sekvenci pro různé účely.Takovýchto informací se poté dá využít pro zkvalitnění jiných metod, např. pro trasování pohybujících se objektů.

Pro analýzu pohybu v obraze lze samozřejmě využít některých z algoritmů pro výpočet optického toku, jejíž přesnost tento přístup zdaleka nedosahuje – zvláště pro kódovací techniky s nízkou kvalitou. Výhodou však zůstává, že vektory pohybu jsou stanoveny už na straně kodéru a na straně dekodéru tak není nutno provádět složité a výpočetně náročné operace. Toto se může hodit při zpracování toku dat z kamery, kdy je rychlost algoritmů pro zpracování obrazu zásadním kritériem. Jednou z nevýhod tohoto přístupu je tedy závislost na přesnosti algoritmu na straně kodéru, který pohybové vektory počítá, proto je nutné důkladně zanalyzovat oblast zamýšleného využití metody pro analýzu pohybu.

Software umožňuje zpracování komprimovaného videa pomocí standardů vyvinutých organizací ITU-T (Video Coding Experts Group – VCEG): H.261, H.263, H.264 a organizací ISO/IEC (Moving Picture Experts Group – MPEG): MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

Pro implementaci některých metod této aplikace bylo využito knihoven FFmpeg.

Obr. 1 Aplikace Vectoskop v1.4

Aplikace je výsledkem řešení projektů MPO FR-TI3/170, MSM0021630513 a FEKT-S-11-17.

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.