Banka filtrů IEC 61260 pro aritmetiku s pevnou řádovou čárkou

Cílem tohoto projektu je navrhnout digitální pásmové filtry pro aritmetiku s pevnou řádovou čárkou, které splňují požadavky normy IEC 61260-1 pro filtry se zlomko-oktávovými pásmy. Navržené filtry využívají vazební strukturu a podvzorkování a vykazují dobrou aproximaci relativního útlumu pro filtry se zlomko-oktávovými pásmy a dobrou stabilitu u mikroprocesorů s pevnou řádovou čárkou a nízkou spotřebou, které jsou nezbytné pro energeticky úsporné zpracování signálu v senzorových sítích. Pro 16bitové rozlišení jsou požadavky IEC 61260-1 třídy 1 splněny pro navržené oktávové filtry od 63 Hz a pro třetino-oktávové filtry pásmech od 50 Hz.

Ke stažení

Koeficienty filtrů pro oktávová pásma
Koeficienty filtrů pro třetino-oktávová pásma
Koeficienty filtrů pro šestino-oktávová pásma