Neortogonální reprezentace signálů

Řešené projekty

2011 FRVŠ G1 – Moderní transformace signálů a jejich začlenění do výuky