VNC klient pro sdílení plochy

Autoři

Ing. Martin Zukal, Ing. Petr Číka, Ph.D.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

ZUKAL, M. Sdílení plochy při audio a video konferencích. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010.

Popis

Jedním z oblíbených kolaboračních nástrojů je sdílení plochy (anglicky desktop sharing). Sdílení plochy umožňuje v nejjednodušším případě propojení dvou počítačů a to tak, že jeden z nich je prezentátorem a druhý pasivně sleduje, co se děje na ploše prezentátora. Pasivních účastníků sledujících plochu prezentátora může být i více a jedná se pak o řešení podobající se videokonferenci. Ve spojení s dalšími nástroji, jako je na příklad konverzace IM (Instant Messaging), případně hlasová komunikace (většinou s využitím VoIP – Voice over Internet Protocol) se jedná o nástroj, který nabízí široké možnosti využití.

Virtual Network Computing  je systém pro sdílení plochy založený na protokolu RFB (Remote Framebuffer). Protokol RFB zahrnuje jak protokol pro ovládání relace (navázání a ukončení spojení a další signalizace), tak zobrazovací protokol (samotný přenos dat reprezentujících plochu počítače). Jedná se o protokol postavený na modelu klient-server. Server běží na stroji, jehož plocha má být zobrazována (případně ovládána) a klient je program běžící na počítači, kde se má plocha zobrazovat. Protokol je navržen tak, že stav relace se neukládá na straně klienta, ale na straně serveru. Pokud se tedy uživatel odpojí a pak znovu připojí z jiného klienta, nalezne plochu v takovém stavu, v jakém ji zanechal.

Klientská část aplikace byla vytvořena s využitím Eclipse Rich Client Platform (RCP). RCP je open source platforma pro tvorbu vizuálně bohatých a zejména snadno rozšiřitelných aplikací v jazyce Java.  RCP velkou měrou ovlivňuje i vzhled aplikace.

Obr. 1 Hlavní obrazovka klientské aplikace

Po spuštění klientské aplikace má uživatel možnost vytvořit nové připojení, načíst připojení ze souboru případně uložit vytvořená připojení do souboru a také ukončit aplikaci.

Implementace:

Aplikace byla implementována v jazyce Java, aby bylo dosaženo její přenositelnosti mezi různými platformami.