Zpracování akustických signálů

O skupině

Skupina dosáhla největších úspěchů v oblasti návrhu a implementace digitálních zvukových efektů pracujících v reálném čase pro signálové procesory a osobní počítače na platformě Windows a MacOS. V této oblasti je také nejrozsáhlejší spolupráce se zahraničními firmami. Získané zkušenosti jsou nyní využívány při vývoji algoritmů a software pro analýzu zvukových signálů a akustických polí v reálném čase. Je také vyvíjena nová metoda potlačení hudebních šumů ve zvukovém signálu.

V rámci spolupráce s průmyslem byla vytvořena hardwarová platforma a software digitálního vícekanálového modulárního zvukového systému umožňující konfiguraci, zavedení a řízení algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů v reálném čase pomocí sítě Internet. Tento systém je upravován pro použití v embedded zařízeních a je pro něj vyvíjeno i vlastní zvukové rozhraní s vysoce kvalitními zvukovými parametry.

V oblasti analýzy zvukových polí se zaměřujeme na měření a vyhodnocování hluků zařízení a prostředí, identifikaci zdrojů hluku, vizualizaci zvukových polí, měření vlastností elektroakustických měničů, měření vlastností akustických prostorů, měření audio a telekomunikačních zařízení atd. Pro tato měření je k dispozici bezodrazová komora a speciální akustická laboratoř s upravenou dobou dozvuku.

Společnosti a univerzity se kterými skupina spolupracuje

Souvislost skupiny s vyučovanými předměty

  • Analýza signálů a soustav (BASS)
  • Elektroakustika (BELA)
  • Studiová a hudební elektronika (BSHE)
  • Číslicové filtry (BCIF)
  • Číslicové zpracování signálů (MCSI)
  • Počítače a jejich periferie (MNAV)
  • Grafické a multimediální procesory (MGMP)
  • Číslicové zpracování akustických signálů (MCAS)

Informace pro potenciální uchazeče

Skupina přijímá nové členy, od potencionálních uchazečů jsou požadovány zkušenosti s počítačovým modelováním, práce s programem Matlab nebo podobným, alespoň základní znalosti objektově orientovaného programování a programování v operačních systémech Windows, MacOS nebo Linux, dobré znalosti z oblasti teorie signálů a systémů, základní znalosti z oblasti akustiky a vnímání zvuku člověkem. Spolupráce je možná v oblasti zpracování zvukových signálů v reálném čase na osobních počítačích, digitálních zvukových efektů a v oblasti analýzy a syntézy zvukových polí.

Významné publikace

MAČÁK, J., SCHIMMEL, J.: Real-Time Guitar Preamp Simulation Using Modified Block-wise Method and Approximations. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2011. ISSN 1687-6172.

SCHIMMEL, J.: Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing – TSP 2010. Budapest, Asszisztencia Szervezo Kft. 2010. pp. 74-77. ISBN 978-963-88981-0-4.

SCHIMMEL, J.: Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems. In Proceedings of The Ninth International Conference on Networks ICN 2010. IEEE Computer Society. 2010. p. 61 – 64. ISBN 978-0-7695-3979-9.

SCHIMMEL, J., MIŠUREC, J.: Characteristics of Broken-Line Approximation and Its Use in Distortion Audio Effects. In Proceedings of the 10th International Conference on Digital Audio Effects Proceedings. Bordeaux, France: LaBRI-University of Bordeaux, 2007. pp. 161-164. ISBN 978-88-901479-1-3.

SCHIMMEL, J.: Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems. WSEAS Transactions on Computers. 2010. 9(2). pp.174-176. ISSN 1109-2750.

SCHIMMEL, J., TRZOS, M.: Digitální zvukové efekty pro Surround Sound. Elektrorevue – Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz). 2010(2). pp. 1-10. ISSN 1213-1539.

RÁŠO, O., BALÍK, M., KOUŘIL, J.: Origin and Suppression of Musical Tonal Noise in Thresholding Methods. In Proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2010. pp. 84-89. ISBN 978-963-88981-0-4.

BALÍK, M.: Optimized Structure for Multichannel Digital Reverberation. WSEAS Transactions on Acoustics and Music. 2004(1). pp. 62-68. ISSN 1109-9577.

RÁŠO, O., BALÍK, M.: Method for Suppression of Musical Tonal Noise in Audio Signals. Elektrorevue – Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz). 2010. 2010(11). pp. 1 – 6. ISSN 1213-1539.

SYSEL, P., MIŠUREC, J.: Estimation of Power Spectral Density using Wavelet Thresholding. In WSEAS Applied Informatics & Communications. 2008(1). pp. 207 – 211. ISBN 978-960-474-035-2.

SMÉKAL, Z., SYSEL, P.: Enhanced estimation of power spectral density of noise. Personal Wireless Communications. Springer, 2007. Vol. 245, pp. 521-531. ISSN 1571-5736.

SMÉKAL, Z., SYSEL, P.: Single-Channel Noise Suppression by Wavelets in Spectral Domain. Lecture Notes in Computer Science (IF 0,513). 2007. No 4775. pp. 150-164. ISSN 0302-9743.

SYSEL, P.: Statistical Based Voice Activity Detector. In Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Lodz, Poland, Lodz. 2006. pp. 687-689. ISBN 83-921172-5-5.