Software pro permutační testy

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 4. 10. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson‘ s Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0169-2607.

GALÁŽ, Z. Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson‘ s Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 538-542. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu (např. zdravý subjekt, nemocný subjekt). Nicméně, pro reálný odhad statistické síly naučeného klasifikačního modelu je potřebné aplikovat sofistikované techniky. Jednou z těchto technik jsou tzv. permutační testy.

Software PTT poskytuje jednoduchou možnost výpočtu statistické síly natrénovaného klasifikačního modelu. Při spouštění algoritmu je možné nastavit druh validace (k-fold, L-O-OUT), počet opakování validačního procesu, druh klasifikátoru, metriku hodnocení kvality klasifikace a počet permutačních cyklů. Software také poskytuje možnost vykreslení grafů popisujících průběh permutačního procesu, atd.

Software PTT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.m, který načte data ze souboru test_cls.mat (obsahující matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování, a také vektor tzv. labelů „labels“ (pro klasifikaci jsou to skupiny, např. 0/1 – zdravý/nemocný).

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.