Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Web

www.fnbrno.cz

O univerzitě

Fakultní nemocnice Brno vznikla v roce 1998 spojením tří stávajících nemocnic a dnes se objemem poskytované péče řadí k největším nemocnicím v České republice. V únoru 2007 se také jako první a doposud jediná v České republice stala jako celek držitelem certifikátu jakosti. Nemocnice je umístěna vedle kampusu Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně, s kterou úzce spolupracuje a slouží jako fakultní nemocnice pro výuku nových lékařů.

Popis spolupráce

Hlavní náplní spolupráce je výzkum nových poloautomatických a automatických metod analýzy prostorových a dynamických obrazových dat získaných neinvazivními metodami zobrazování lidského těla. Existuje řada zobrazovacích metod, přičemž nejdůležitější z nich jsou magnetická rezonance (MR), ultrasonografie (US) a počítačová tomografie (CT). Obecnou snahou je urychlení analýzy a redukování lidských chyb pomocí asistované počítačové analýzy při stanovování diagnózy pacienta. Segmentace medicínských obrazů je velkým problémem vzhledem ke složitosti obrazů, který vyvstává zvláště při současném zobrazování měkkých a tvrdých tkání lidského těla. K analýze jsou používány moderní metody číslicového zpracování 2D a 3D signálů a metody umělé inteligence včetně využití evolučních technik a genetického programování. Počítačem asistovaná analýza pomáhá lékařům ke zlepšení přesnosti diagnózy pacienta a k jejímu zrychlení.

Publikace vztažené ke spolupráci

LIBERDA, O., BARTUŠEK, K., SMÉKAL, Z., MIKULKA, J.: Data Processing in Studying the Temporomandibular Joint Using MR Imaging and Sonographic Techniques. In Proceedings of the 16th International Conference on Digital Signal Processing-DSP 2009, July 5-7, 2009, Santorini, Greece, pp. 37-40. ISBN 978-1-4244-3298-1

MIKULKA, J., GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K., SMÉKAL, Z.: Processing of MR Slices of Temporomandibular Disc for 3D Visualization. PIERS ONLINE, Vol.6, No.3, 2010, pp.204-203. ISSN 1931-7360

BARTUŠEK, K., PŘINOSIL, J., SMÉKAL, Z.: Optimization of Wavelet-Based De-noising in MRI. Radioengineering (IF 0,312), Vol. 20, No.1, April 2011, pp.85-63. ISSN 1210-2512

ŠMIRG, O., LIBERDA, O., ŠPRLÁKOVÁ, SMÉKAL, Z.: Creating a 3D Model of the Temporomandibular Joint Disc on the Basis of Segmented MRI Slices. In Proceedings of the 34th International Conference Telecommunications and Signal Processing, TSP2011, Budapest, Hungary, August 18-20, 2011.