Software pro korelační analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 18. 8. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson’ s Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1287-9.

GALÁŽ, Z. Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson‘ s disease severity. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 533-537. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění, atd.

Software CORR poskytuje jednoduchou možnost korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty. Software CORR disponuje možností automatického ukládáni dosažených výsledkú do tabulky ve formátu *.xlsx a také vykreslením tzv. korelačních diagramů. Tento software je naprogramován v programovém prostrědí MATLAB.

K otestování je možné použít přiložený skript demo.m, který načte data ze souboru test_corr.mat (obsahující matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování, názvy jednotlivých objektivních parametrů a také matici tzv. labelů „clin_matrix“ (spojitá škála hodnot).

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.