Systém pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ph.D., Ing. Jiří Mekyska, Ph.D., doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D., doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D., Ing. Jiří Přinosil, Ph.D., Ing. Vojtěch Zvončák

Datum

15. dubna 2021

Popis

Systém pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna je pip-instalovatelný Python balík. Pro klasifikaci neznámé události používá směs Gaussových smíšených modelů a pro parametrizaci využívá parametry založené na Mel-spektrogramech. Balík poskytuje uživatelům možnost jednoduchého odebrání/přidaní nových události a nastavení konfigurace. Balík také poskytuje sadu Jupiter notebooků pro parametrizaci a trénovaní modelů.

Event classifier (high level)
compression

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektu VI20172020078.

Licence

Software byl vyvinut v rámci výzkumného projektu na VUT v Brně a je na základě smlouvy o užití společných výsledků je dále poskytován dle licenčních podmínek. Kontakt: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (novotnyv@fbm.vutbr.cz).