Softwarový analyzátor zvukových systémů

Autoři

Ing. Petr Frenštátský, Ing. Jiří Schimmel, Ph.D

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Aplikace umožňuje zjišťovat kvalitativní parametry zvukových systémů, které jsou připojeny ke stolnímu počítači pomocí zvukové karty, a softwarových modulů pro zpracování zvukových signálů, jenž jsou implementované pomocí technologie VST. Osobní počítač komunikuje se zvukovou kartou pomocí technologie ASIO. Pomocí aplikace je možné měřit kmitočtové charakteristiky systému, parametry zkreslení  (THD,THD+N, SINAD, WHD), míry přeslechů a odstupy signálu od šumu. Implementované analýzy vycházejí z měřícího standardu AES17, který definuje přesné požadavky na měření digitálních zvukových zařízení. Definuje parametry testovacích signálu a vlastností filtrů, které jsou použity pro měření a analýzu.

Aplikace obsahuje grafické rozhraní, ve kterém je možné nastavovat parametry pro měření. Je možné zde vybrat, zda chceme analyzovat externí zvukový systém nebo softwarový modul implementovaný pomocí technologie VST. Aplikace obsahuje interní generátor testovací signálu pro generování harmonických (sin, přelaďovaný) a šumových signálů (MLS, bílý šum). Při výběru analýz jsou definovány testovací signály, ale u některých analýz lze vybrat mezi více testovacími signály, například u měření kmitočtové charakteristiky je možné zvolit logaritmicky nebo krokově přelaďovaný signál. Při měření externích zařízení připojených pomocí zvukové karty je možné provést kalibraci zesílení zvukové karty, tak aby bylo možné vyjádřit úrovně v analogových jednotkách.

Aplikace byla vyvíjena podle schématu klient-server, kdy grafické rozhraní je odděleno od jádra, ve kterém jsou implementovány jednotlivé analýzy, ASIO a VST hostitelské aplikace. Aplikace byla vytvořena v jazyce C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt5.

Obr. 1 Ukázka GUI aplikace při měření modulové kmitočtové charakteristiky equalizeru.

Obr. 2 Ukázka GUI aplikace při měření impulzové odezvy efektu reverb.

Obr. 3 Ukázka GUI aplikace při celkového harmonického zkreslení efektu Fuzz.

Obr. 4 Ukázka GUI aplikace při měření převodní charakteristiky efektu compresor.

Aplikace je výsledkem řešení projektu FEKT-S-14-2335

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.