Informace pro firmy

Spolupráce v oblasti základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje je možná v rámci operačních a rámcových programů na podporu podnikání, např. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (link), programů a center kompetence Technologické agentury ČR (link) a dalších, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti a vysokou úspěšnost při jejich získávání. Zkušenosti máme i s řešením několika mezinárodních projektů COST (link) a bilaterálních projektů, naším cílem je zapojit se do projektů mezinárodní spolupráce rámcového plánu FP7 (link).

Spolupráce je také možná na základě hospodářské smlouvy mezi Vysokým učením technickým v Brně a Vaší firmou a to buďto formou smlouvy na provedení konkrétní práce (vhodné např. pro měření a vyhodnocení dat a pro zakázky menšího rozsahu), která je po převzetí práce vyfakturována, nebo formou rámcové smlouvy (vhodné u dlouhodobější spolupráce), kdy je fakturováno převzetí výsledků dílčích etap řešení. V případě zájmu prosím nejprve kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny, který s Vámi projedná možnosti a oblasti spolupráce a následně zajistí schůzku s vedoucím daného pracoviště, se kterým bude projednána nejvhodnější forma a finanční rámec spolupráce (např. hospodářská smlouva nebo podání společného projektu financovaného ze státního rozpočtu) a který zajistí přípravu potřebných dokumentů.