Interakce člověk – stroj

Interakce člověk – stroj

Skupina se zabývá interdisciplinární problematikou interakce mezi člověkem a počítačovými systémy (Human-Machine Interaction, HMI). Tato problematika v sobě zahrnuje různé disciplíny jako například kognitivní vědu, softwarové inženýrství, umělou inteligenci, zpracování signálů, psychologii, sociologii a antropologii. Hlavním cílem HMI je vzájemné porozumění mezi člověkem a strojem.