Výzkum

Výzkumná skupina SPLab je součástí Vysokého učení technického v Brně a věnuje se základnímu a aplikovanému výzkumu zejména v oblastech zpracování hlasu, obrazů, videa a textu. Máme dlouholeté zkušenosti v řešení společných projektů společně s malými, středními, tak i nadnárodními organizacemi a nabízíme pokročilé technologie a také řešení na míru pro různé oblasti průmyslu.

 • data-mining
  Skupina se zabývá aplikací technik umělé inteligence za účelem dolování znalostí z bází dat. To lze aplikovat zejména na oblasti obrazového zpracování, signálového zpracování (hlas a hudba) a dolování znalostí z textu.
 • interakce člověk – stroj
  Skupina se zabývá interdisciplinární problematikou (např. kognitivní vědou, softwarovým inženýrstvím, umělou inteligencí, zpracováním signálů, psychologii, sociologii a antropologii) interakce mezi člověkem a počítačovými systémy.
 • neortogonální reprezentace signálů
  Skupina je zaměřena na různé, zejména neortogonální reprezentace signálů a na jejich aplikace. Věnuje sledování těchto moderních trendů jak obecně, tak konkrétně zaměřením na hledání nových aplikací (využitelné zejména u obrazů).
 • zpracování akustických signálů
  Skupina se zabývá zpracováním zvukových signálů od jejich snímání (mikrofonní pole) a analýzy (měření hluku, kvality) přes modifikaci (zvukové efekty), přenos (komprese) až po reprodukci (ambisonie, wavefield syntéza, surround sound).
 • zpracování medicínských signálů
  Skupina se zaměřuje na analýzu signálů, jejichž zpracování vede ke zlepšení či usnadnění diagnostických postupů a k lepšímu popisu či modelování lidského těla jako komplexního dynamického prostorového objektu.