Software pro neparametrickou regresní analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 28. 5. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Software pro neparametrickou regresní analýzu (regK tool) poskytuje možnost rychlé a jednoduché neparametrické (tzv. „“kernel) regresní analýzy. Neparametrická regrese je vhodná v případech, kdy disponujeme velikým množstvím dat. V těchto případech dosahuje vysokého stupně robustnosti. Je rychlá a dokáže popsat vztahy v datech, které při klasické parametrické regresi vyžadují veliké množství parametrů.

Software regK tool je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.5.2) a poskytuje široké spektrum jader: lineární jádro, gaussovo jádro, tzv. „rbf“ (radial basis function) jádro, polynomiální jádro atd. Balík také obsahuje funkce pro výpočet vektorových vzdáleností jako jsou: Euklidova vzdálenost, tzv. „manhattan“ vzdálenost, hammingova vzdálenost atd. Balík navíc obsahuje data pro ověření regresních modelů na reálném příkladu založeném na odhadu cen nemovitostí.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.