Software pro detekci anomálií

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 4. 4. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MŽOUREK, Z.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.; ROSENBLUM, S. Identification and Rating of Developmental Dysgraphia by Handwriting Analysis. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2016, roč. PP, č. 99, s. 1-14. ISSN: 2168-2291.

Popis

V případě, že zkoumáme data, kt. obsahují skupiny pozorování ve značném nepoměru (zdraví jedinci, pacienti trpící vzácnou nemocí), je vhodným krokem analýzy, tzv. detekce anomálií, kt. odhalí nestandardní vlastnosti/chování daných pozorování. Software pro detekci anomálií (ADT) realizuje tuto detekci pomocí výpočtu funkce tzv. hustoty pravděpodobnosti vícerozměrného modelu normálního (Gaussova) rozdělení.

Software ADT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložených testovací skript, kt obsahuje 2D data (2 parametry systému). Skript určí počet anomálií a vykreslí graf všech pozorování (x = x1, y = x2) a na základě zvoleného prahu určí tzv. odlehlá pozorování.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.