Software pro generování tabulek regresní analýzy

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 10. 8. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Při analýze dat (např. při regresní analýze: lineární parametrické/neparametrické, L1/L2 regularizované atd. regresy) je potřebné výsledky analýzy ukládat do přehledné formy, např. do tabulek. Software pro generování tabulek poskytuje uživateli jednoduchou možnost ukládání dat do formátu HTML, XML anebo CSV. Tabulky obsahují informaci o datech, modelu a také přesnosti odhadu.

Software je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.6). Jeho modulární struktura umožňuje jednoduché přidání dalších formátů jako je např. formát TeX, XLS atd. Součástí balíku je také testovací skript, který po spuštění vygeneruje HTML tabulky (použit je templatovací framework: jinja2). Tento software je možné propojit s jiným softwarem:


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.