Software pro regresní učící křivky

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 7. 4. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MŽOUREK, Z.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.; ROSENBLUM, S. Identification and Rating of Developmental Dysgraphia by Handwriting Analysis. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2016, roč. PP, č. 99, s. 1-14. ISSN: 2168-2291.

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson’ s Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. s. 503-507. ISBN: 978-1-5090-1287-9.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných technik. Software pro optimalizaci regresní analýzy (RLCT) poskytuje uživateli možnost jednoduchého a rychlého vykreslení tzv. učících křivek, podle kterých můžeme určit, jestli se jedná o tzv. „high-bias“, nebo tzv. „high-variance“ problém a následně určit další postup analýzy.

Software RLCT poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů (CART), metoda ordinální regrese (OR), metoda lineární regrese (LR), metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů (SVMR), metoda regrese založené na Gaussových procesech (GPR). Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese (gini index (GI), absolutní chyba (AE), střední absolutní chyba (MAE), kvadratická chyba (SE), střední kvadratická chyba (MSE), atd. Software RSGT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložených testovacích skriptů.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.