Interakce člověk – stroj

Členové

 • Ing. Jiří Mekyska, Ph.D.

  Zabývá se především zpracováním, syntézou a analýzou řečových signálů. V této oblasti navrhuje a aplikuje nové klasifikátory, vyvíjí diagnostické systémy Parkinsonovy choroby a také nízkonákladové systémy rozpoznávání řečníků. Dále se zabývá zpracováním...
 • Ing. Petr Sysel, Ph.D.

  Ing. Petr Sysel, Ph.D. získal vysokoškolský titul Ing. pro obor Elektronika a sdělovací technika na Fakultě elektrotechniky a informatiky v roce 1999 a titul Ph.D. pro obor Teleinformatika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)...

 • Ing. Ján Mucha

  Ján Mucha je studemtem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Jeho specializace je zaměřena na metody neinvazivní analýzy neurodegenerativních...
 • doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.

  Ing. Kamil Říha, Ph.D. získal vysokoškolský titul inženýr v oboru Telekomunikační a informační technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně v roce 2003 titul doktor v roce 2007. V současné době pracuje jako akademický...
 • Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

  Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. je vědecko-pedagogickým pracovníkem FEKT VUT v Brně. Magisterské studium ukončil v roce 2005 na FEKT VUT v Brně a v roce 2009 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci zaměřenou na analýzu emocionálních stavů na základě obrazových...
 • Ing. Tomáš Kiska

  Tomáš Kiska je v současné době studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zaměřuje se na neinvazivní analýzu neurodegenerativních...
 • prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

 • Ing. Zoltán Galáž, Ph.D.

  Zoltán Galáž je vědcem na Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Specializuje se na metody neinvazivní analýzy neurologických onemocnění založených na zpracování řečového signálu....
 • Ing. Vojtěch Zvončák

  Vojtěch Zvončák je od roku 2016 studentem doktorského studijního programu Teleinformatika na Ústavu telekomunikací na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého Učení Technického v Brně. Zabývá se zpracováním signálů ručně psaného textu....