Softwarový analyzátor zvukových systémů

Aplikace umožňuje zjišťovat kvalitativní parametry hardwarových zvukových zařízení, které jsou připojeny k osobnímu počítači pomocí zvukové karty. Pomocí aplikace je možné měřit kmitočtové charakteristiky systému,parametry zkreslení (THD,THD+N, SINAD, WHD), přeslechy mezi kanály a odstup signálu od šumu.

Stažení

Prosím kontaktujte Ing. Jiřího Schimmela, Ph.D. (schimmel@feec.vutbr.cz)