Neortogonální reprezentace signálů

Členové

 • Ing. Marie Magová

  Marie Mangová vystudovala magisterský studijní program Matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na téže...
 • Ing. Michaela Novosadová

  Michaela Novosadová je od r. 2014 studentkou doktorského studia oboru Teleinformatika Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Věnuje se výzkumu metod zpracování medicínských dat, zejména komprimované snímání...
 • Bc. Ondřej Mokrý

  Ondřej v roce 2017 dokončil bakalářské studium oboru Matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT a studuje nyní stejnojmenný navazující magisterský obor. Jeho bakalářská práce byla zaměřena na doplňování chybějících úseků audiosignálu...
 • doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.

  Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. získal vysokoškolský titul magistr pro obor Matematika-ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2001 a titul doktor pro obor Teleinformatika na VUT v Brně v roce 2004. V současné době působí jako odborný asistent na FEKT...
 • Ing. Pavel Záviška

  Pavel Záviška v roce 2015 vystudoval bakalářský obor Teleinformatika Ústavu telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. V roce 2016/17 ukončil magisterské navazující studium Telekomunikační a informační technika,...
 • prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.