Analýza základního tónu řeči v reálném čase

Autoři

Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

ELIÁŠOVÁ, I.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MAREČEK, R.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Acoustic evaluation of short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor aspects of speech in Parkinson’s disease. Journal of Neural Transmission, 2013, roč. 120, č. 4, s. 597-605. ISSN: 0300-9564.

FAÚNDEZ ZANUY, M.; HUSSAIN, A.; MEKYSKA, J.; SESA-NOGUERAS, E.; MONTE-MORENO, E.; ESPOSITO, A.; CHETOUANI, M.; GARRE-OLMO, J.; ABEL, A.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Biometric Applications Related to Human Beings: There Is Life beyond Security. Cognitive Computation, 2013, roč. 5, č. 1, s. 136-151. ISSN: 1866-9956.

Popis

Tento software slouží k analýze základního tónu řeči v reálném čase. Umožňuje simultánní zobrazení časového průběhu, autokorelační funkce a reálného kepstra vstupního řečového signálu. Kromě těchto charakteristik software také zobrazuje odhad hodnoty základního tónu F0 metodou, která je založena na autokorelaci a analýze průběhu jednostranného kepstra. Před samotnou analýzou je možné měnit délku řečového segmentu a kmitočet, kterým je vstupní akustický signál vzorkován.

Díky tomuto softwaru je možné v reálném čase pozorovat časový průběh jednotlivých vokálů, změnu autokorelační funkce v závislosti na periodě hlasivkových pulzů a změnu úrovně a pozice 1. rahmonické v reálném kepstru. Zvláště v případě první rahmonické je možné pozorovat změny ovlivněné chraptěním či dyšným hlasem. V průběhu reálného kepstra je možné rovněž sledovat vliv dekonvoluce budicího signálu a impulzní odezvy hlasového traktu v nelineární časové oblasti.

Program je nutné spustit v 32-bitové verzi prostředí MATLAB (v tomto prostředí musí být mj. naistalován Data Acquisition Toolbox DAQ). Před samotným spuštěním softwaru se ujistěte, že je k počítači připojen mikrofon. Signál z mikrofonu, připojeného při běhu programu, nebude zpracováván. Software se spustí příkazem fundamental_frequency_analysis Jednotlivé průběhy pak zobrazíte zaškrtnutím patřičných polí v nabídce Nastavení.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektu VG20102014033 a NT13499. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.