Software pro optimalizaci klasifikační analýzy

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 11. 1. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro optimalizaci klasifikační analýzy (CGST) poskytuje uživateli možnost jednoduché a rychlé optimalizace zvoleného algoritmu binární klasifikace.

Software CGST poskytuje možnost optimalizace 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů (SVM), naivní Bayesovy sítě (NBN), diskriminační analýza (LDA), k-nejbližších sousedů (kNN), klasifikační stromy (RF) a Gaussovy smíšené modely (GMM). Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), Matthewsův korelační koeficient (MCC), atd.

Balík navíc obsahuje i možnost grafické vizualizace optimalizačního procesu pomocí tzv. „errorgraph“ grafu, viz. Obrázek níže. Software CSGT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložených testovacích skriptů.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.