Software pro panoramování zdroje zvuku

Autoři

Ing. Kristián Orlovský, Ing. Miroslav Balík, PhD.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Tento software slouží pro panorámování azimutu zdroje zvuku a jeho reprodukci vícekanálovou reproduktorovou soustavou. Poloha zdroje zvuku je zde určená polární nebo kartézskou soustavou sořadnic.

Software simuluje panoramuje zdroj zvuku, kterého poloha je určena polární nebo kartézskou soustavou sořadnic. Na základě této polohy software simuluje azimut zdroje zvuku pomocí zvolené reproduktorové soustavě. Simulace tohoto azimutu se provádí vybranou panoramovací metodou. K dispozici jsou tři nejznámější panoramovací metody

  •  Vektorová metoda VBAP
  • Ambisonická metoda
  • Vzdálenostná metoda DBAP
Výstupem softwaru je vícekanálový wav soubor.

Popis nastavení parametrů simulace:

  • maximální vzdálenost zdroje zvuku- má pouze informativní charakter, zabezpečuje zobrazení kruhové oblasti s konečným poloměrem, ve které sse bude nacházet zdroj zvuku.
  • poloměr reproduktorové kružnice- určuje, v jaké vzdálenosti od posluchače budou umístěny reproduktory reproduktorové soustavy reprodukující simulovaný zdroj zvuku. Všechny dostupné reproduktorové soustavy mají kruhovou topologii
  • poloha zdroje zvuku- je určena buďto azimutem a vzdáleností, nebo polohou ve směru souřadnic x a y. Azimutem se rozumí úhel zevřený osou posluchače a spojnicí posluchače a zdroje zvuku a vzdálenost zdroje zvuku je vymezena středem zdroje zvuku a středem hlavy posluchače.
  • výběr reproduktorové soustavy (výběr ze sedmi nejběžnějších reproduktorových topologií)
  • výběr panoramovací metody
  • doplňkové nastavení zvolené panoramovací metody
  • nastavení vstupníhoa výstupního souboru- zde je umožněno zvolit si vstupní wav soubor,, který bude představovat zvuk vysíláný zdrojem zvuku ve vzálenosti 1m od zdroje zvuku a taky umístění a název výstupního wav souboru.
Obr. 1 Ukázka GUI aplikace pro panorámovaní zdroje zvuku

Aplikace je výsledkem řešení projektu FEKT-S-14-2335

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.7