Software zpracování termálních obrazů pomocí technik superresolution

Autoři

Ing. Daniel Petrásek, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

BENEŠ, R.; DVOŘÁK, P.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; ESPINOSA-DURÓ, V.; MEKYSKA, J. Multi- focus thermal image fusion. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013, roč. 34, č. 5, s. 536-544. ISSN: 0167-8655.

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure in Multi- Spectral Imaging. Radioengineering, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 68-81. ISSN: 1210-2512.

Popis

Nedostatkem většiny dnešních komerčně dostupných termokamer je nízké prostorové rozlišení. Tímto softwarem lze zpracovávat videosekvenci zaznamenanou pomocí termální kamery FLIR SC660 (která je ve formátu *.csv) a je možné na základě několika snímků objektu uměle zvýšit prostorové rozlišení obrazu. K tomuto účelu je využito techniky superresolution.

Software se spouští v prostředí MATLAB příkazem GUI. Tlačítkem Open File se do programu načítá videosekvence, ze které bude rekonstruován nový obraz. V poli Choose reference je možné zadat číslo snímku, který při výpočtu bude uvažován jako referenční. Dále je možné volit, kolik snímků bude při výpočtech použito před a za referenčním, a jaký bude uvažován odstup od jednotlivých snímků. Nakonec je možné volit druh filtrace během post-processingu obrazu. Filtraci je možné přeskočit, nebo lze zvolit interpolaci či Wienerův filtr. Referenční a výsledný obraz je po výpočtu zobrazen v okně programu. Výsledný obraz je rovněž možné exportovat do formátu *.mat. Umělé zvýšení prostorového rozlišení je možné provádět bez grafického rozhraní. Slouží k tomu funkce dftregistration.m a registration.m

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů VG20102014033 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.