Audio FX Analyzer

Software umožňuje měřit charakteristiky hardwarových a softwarových zvukových procesorů (kmitočtovou odezvu, impulsní odezvu, přechodovou charakteristiku, SS převodní charakteristiku, napěťový přenos) a také provádění analýzy (v časové a kmitočtové oblasti) vstupního a výstupního signálu měřeného zařízení. Pro měření externích zařízení používá software zvukové rozhraní osobního počítače podporující technologii ASIO a pro měření softwarových zvukových procesorů technologii VST. Je podporována multikanálová analýza i směrování a monitorování vstupních a výstupních signálů měřeného zařízení.

Audio-FX-analyzer

Stažení
Prosím kontaktujte Ing. Jiřího Schimmela, Ph.D. (schimmel@feec.vutbr.cz)