Rapid-I

Web

rapid-i.com

O firmě

Firma Rapid-I nabízí software, řešení problémů a služby v oblasti prediktivní analýzy, dolování dat a dolování textu. Společnost se zaměřuje na inteligentní automatickou analýzu rozsáhlých datových korpusů, tj. pro velké množství strukturovaných dat jako jsou například databázové systémy a nestrukturovaných dat jako jsou například texty. Firma Rapid-I nabízí podnikům volné použití programů pro dolování dat pro efektivnější využití špičkových technologií pro dolování dat a inteligentní obchodování. Získání nových informací z existujících dat umožňuje efektivnější rozhodování a provádění optimalizace zkoumaných procesů.

Popis spolupráce

Spolupráce spočívá v návrhu nových algoritmů a programů, které rozšiřují možnosti programového prostředí RapidMiner o zpracování obrazu a dolování znalostí z obrazů.

Publikace vztažené ke spolupráci

BURGET, R., KARÁSEK, J., SMÉKAL, Z., UHER V., DOSTÁL, O.: RapidMiner Image Processing Extension: A Platform for Collaborative Research, International Conference on Telecommunications and Signal Processing-TSP2010, Baden Austria 2010.