Detekce obličejů ve videozáznamech pro media-informační systém

Autoři

Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

PŘINOSIL, J.; SMÉKAL, Z. Robust Real-Time Face Tracking System. In 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing – TSP‘ 2009. Dunakiliti: ASSZISZTENCIA Congress Bureau, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-963-06-7716- .

Popis

Úloha detekce a sledování lidského obličeje v obrazovém signále je v současnosti zahrnuta v řadě praktických aplikacích, jako jsou bezpečnostní a zabezpečovací systémy, interaktivní rozhraní člověk-stroj, či doplňkové funkce fotoaparátů a kamer. K masovému rozšíření těchto aplikací přispěla zejména značná řada doposud existujících více či méně úspěšných metod zabývající se toto problematikou V rámci řešení tohoto projektu bylo zkombinováno několik stávajících metod pro dosažení rychlého a robustního algoritmu pro detekci tváře ve video-záznamech s indexací pro nový media-informační systém vyvíjený ve spolupráci s firmou Gity.
Vlastní algoritmus vhodně kombinuje vlastnosti objektového detektoru Viola-Jones, barevného modelu lidské kůže shlukové analýzy, algoritmu CamShift (Continuously Adaptive Mean Shift) a funkce runnig Gaussian average. Principiálně se algoritmus skládá ze dvou částí: počáteční detekce obličeje viz obr. 1 a sledování pohybu již nalezeného obličeje.

Obr. 1: Blokové schéma detekce obličeje.

Výsledná aplikace tak umožňuje vícenásobnou detekci navzájem se nepřekrývajících tváří s minimální velikostí ekvivalentní 60 pixelům v obrazovém rozlišení 640 × 480 pixelů. Zpracování 1 minuty videozáznamu trvá přibližně 15 s v závislosti na výkonu výpočetní stanice a formátu videa (tj. typ použitého kompresního kodeku, rozlišení, apod.). Výstupy detekce jsou pak pro potřeby media-informačního systému ukládány ve strukturovaném formátuxml, viz obr. 2.

Obr. 2: Struktura výstupního souboru.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektu FR-TI2/679.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.