Software pro zobrazování jízdních řádů

Autoři

Ing. Zoltán Galáž

Datum vzniku: 31. 7. 2017

Popis

E-paper zařízení jsou v současné době hodně používaným nástrojem pro zobrazování jízdních řádů. Software pro zobrazování jízdních řádů poskytuje možnost vzdálené komunikace s e-paper zařízením pomocí API rozhraní poskytovatele zařízení. Tato knihovna je vyvinuta speciálně pro zařízení firmy Visionect a poskytuje možnost připojení k zařízení a k snadnému ‚parsování‘ jízdních řádů s XML souboru specifikovaného pomocí URL (např. http://www.mpvnet.cz/…). Informace získané z URL jsou následně vkládány do HTML šablony, kt. je dynamicky naplněna daty o konkrétním spoji, zkonvertována na obrázek a zaslána na e-paper zařízení. Obrázek je navíc zobrazen v GUI rozhraní aplikace (HTML i obrázek mají specifický label sestrojen pomocí ‚časového razítka‘ a jsou ukládány lokálně v aplikaci). Knihovna je naprogramována v jazyce Python (verze 2.7) a využívá standardního rozhraní WSGI.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů TA04031666 a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.