Knihovna pro komunikaci s e-paper zařízením

Autoři

Ing. Zoltán Galáž

Datum vzniku: 31. 7. 2017

Popis

E-paper zařízení jsou v současné době hodně používaným nástrojem pro zobrazování informací jako je např. reklama, nebo třeba jízdní řády. Pro svou odolnou konstrukci, nízkou spotřebu energie e možnost komunikace přes wifi/mobilní síť je toto zařízení možno použít i v oblastech kde jiné techniky najdou uplatnění jen stěží. Knihovna pro komunikaci s e-paper zařízením poskytuje možnost vzdálené komunikace/konfigurace pomocí API rozhraní poskytovatele zařízení. Tato knihovna je vyvinuta speciálně pro zařízení firmy Visionect a poskytuje širokou škálu možností jako je třeba konfigurace zařízení, posílání dat (např. obrázek), atd. Knihovna je naprogramována v jazyce Python (verze 2.7) a využívá standardního rozhraní WSGI.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů TA04031666 a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.