International Institute for Advanced Scientific Studies

Web

www.iiassvietri.it

O univerzitě

International Institute for Advanced Scientific Studies je institut zabývající se problematikou zpracování a analýzy řečových a obrazových signálů, neuronovými sítěmi a psychologickým výzkumem vzniku a rozpoznávání emocí. Skupinu tvoří vědečtí pracovníci a studenti magisterského studia na ústavu psychologie Second University of Naples a ústavu fyziky na Salerno University. Institut se podílí na pořádání mezinárodních konferencích COST (European COoperation in Science and Technology) zaměřených na multimodální analýzu verbální a neverbální komunikace, jejichž výstupy jsou pravidelně publikovány v rámci Lecture Notes in Computer Science (Springer).

Popis spolupráce

Jedná se dlouholetou spolupráci spočívající v několika-měsíčních stážích studentů doktorského studia z fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na International Institute for Advanced Scientific Studies ve Vietri sul Mare, Itálie. Od roku 2006 do současnosti absolvovalo tyto stáže celkem 6 studentů, z nichž polovina již úspěšně obhájila svoji dizertační práci. V rámci těchto stáží a následné spolupráci bylo publikováno devět článků zaměřených na číslicové zpracování a analýzu zvukových a obrazových signálů.

Publikace vztažené ke spolupráci

KOULA, I., ESPOSITO, A.: Noise Cancellation Algorithms for Speech Signal Distorted in Telecommunication Networks. In 16th Czech-German Workshop on Speech processing. Czech Republic, Prague, Academy of Science of the Czech Republic, 2006. pp. 1-7. ISBN 86269-15-9.

STEJSKAL, V.; SMEKAL, Z.; ESPOSITO, A. Non-speech Activity Pause Detection in Noisy and Clean Speech Conditions. NATO Security through Science Series Sub-Series E: Human and Societal Dynamics, 2007, 18, No 4, pp. 170-526. ISSN 1574-5597

PŘINOSIL, J.; SMEKAL, Z.; ESPOSITO, A. Combining Features for Recognizing Emotional Facial Expressions in Static Images. Lecture Notes in Computer Science (IF 0,513), 2008, No 5042, pp. 59-72. ISSN 0302- 9743

ATASSI, H.; RIVIELLO, M.; SMEKAL, Z.; HUSSAIN, A.; ESPOSITO, A. Emotional Vocal Expressions Recognition using the COST 2102 Italian Database of Emotional Speech. Lecture Notes in Computer Science (IF 0,513), 2009, No 5967, pp. 1-14. ISSN 0302-9743