Software pro kvantifikaci dyzartrické řeči

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 2. 6. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic analysis of neutral, stress-modified and rhymed speech in patients with Parkinson‘ s disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0169- 2607.

GALÁŽ, Z. Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 538-542. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

GALÁŽ, Z. Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson’s Disease Severity. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 533-537. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

Objektivní analýza Parkinsonovy nemoci (PN) založená na kvantifikaci hypokinetické dyzartrie (HD) je moderní a perspektivní metoda diagnostiky, hodnocení, sledování a léčby této nemoci. Je známo, že přibližně 60 – 90% pacientů s PN trpí HD, která se projevuje vážným poškozením řeči. Mezi doposud pozorované vady řečové produkce při HD patří poruchy respirace, fonace, artikulace, prozodie a plynulosti řeči. Objektivní kvantifikace těchto vad dokáže poskytnout důležité informace o HD, které mohou ležet mimo oblasti lidského vnímání a tím pomoct lékařům nahlédnout hlouběji do mechanizmu HD a tím i PN.

Software kvantifikace dyzartrické řeči je balík funkcí obsahující množství řečových parametrů běžné používaných v oblasti akustické analýzy patologické řeči. Je naprogramovaný v programovacím jazyce Python a využívá moderních standardních knihoven jako je NumPy, SciPy, nebo Matplotlib, viz. https://www.scipy.org/. Balík také obsahuje funkce pro práci s řečovými záznamy (načtení a uložení dat, atd.), předzpracování signálu (nalezení maxim, interpolace, segmentace, atd.), a také třídy pro reprezentaci řečových záznamů a pacientů s HD. Tento volně stažitelný balík poskytuje možnost rychlé, jednoduché a objektivní kvantifikace HD při PN.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.