Software pro analýzu fonace

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 8. 10. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

MEKYSKA, J.; GALÁŽ, Z.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; ALONSO-HERNANDEZ, J. Assessing progress of Parkinson‘ s disease using acoustic analysis of phonation. In 2015 4th International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI). 2015. s. 111-118. ISBN: 978-1-4673-7845- 1.

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson’ s Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1287- 9.

Popis

Fonace samohlásek je nejběžněji používanou metodou analýzy poškození hlasového traktu. Při akustické analýze prodloužené fonace je možné detekovat nestabilitu a asynchronnost kmitání hlasivek, vokální tremor a jiné poruchy hlasového traktu. Tyto poruchy jsou běžné při velkém spektru nemocí, jako jsou např. Parkinsonova nemoc (hypokinetická dyzartrie), rakovina hrtanu, laryngitida, polypy, vředy, atd.

Software analýzy fonace (VAT) je naprogramován v programovém prostředí MATLAB a poskytuje přehledné grafické uživatelské rozhraní. Uživateli umožnuje jednoduchý a rychlý výpočet světově uznávaných konvenčních řečových parametrů popisujících fonaci. Software VAT také umožnuje jednoduchou vizualizaci základních charakteristik popisujících práci hlasivek: vývoj krátkodobé energie v čase, vývoj základní frekvence hlasu v čase. Řečové parametry:

  • Maximum phonation time
  • Standard deviation of fundamental frequency
  • Jitter
  • Shimmer
  • Harmonic-to-Noise ratio

Software VAT slouží také pro načtení a aktualizaci parametrů pro všechny doposud analyzované nahrávky. Při analýze hlasu software také vykreslí tzv. radarový graf, který porovná řečové pro aktuálně analyzovanou nahrávku a předcházející nahrávky. Pro otestování aplikace je přiložen demo soubor a také soubor nahrávek fonace samohlásek.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.