Interakce člověk – stroj

O skupině

Skupina se zabývá interdisciplinární problematikou interakce mezi člověkem a počítačovými systémy (Human-Machine Interaction, HMI). Tato problematika v sobě zahrnuje různé disciplíny jako například kognitivní vědu, softwarové inženýrství, umělou inteligenci, zpracování signálů, psychologii, sociologii a antropologii. Hlavním cílem HMI je vzájemné porozumění mezi člověkem a strojem.

Vývoj HMI systémů zahrnuje jak návrh algoritmů a hardwarových prostředků, tak i pochopení lidských reakcí a jejich variabilitu v rámci cílové skupiny. Příkladem HMI systémů může být robot schopen řečové komunikace s člověkem. Dalšími možnými aplikacemi jsou:

  • Rozpoznání emočních stavů osob z řeči, obličeje, gest a z fyziologických signálů;
  • Ovládání stojů hlasem, očima a mozkovými signály;
  • Rozpoznání a syntéza řeči;
  • Interaktivní hry.

Společnosti a univerzity se kterými skupina spolupracuje

Souvislost skupiny s vyučovanými předměty

  • Analýza signálů a soustav (BASS)
  • Číslicové filtry (BCIF)
  • Číslicové zpracování signálů (MCSI)
  • Zpracování řeči (MZPR)
  • Pokročilé techniky zpracování obrazu (MPZO)

Významné publikace

ATASSI, H., RIVIELLO, M., SMÉKAL, Z., HUSSAIN, A., ESPOSITO, A.: Emotional Vocal Expressions Recognition using the COST 2102 Italian Database of Emotional Speech. Lecture Notes in Computer Science (IF 0,513), 2009, roč. 2009, č. 5967, s. 1-14. ISSN: 0302-9743.

ATASSI, H., ESPOSITO, A.: A Speaker Independent Approach to the Classification of Emotional Vocal Expressions. In Proceedings of Twentieth International Conference on Tools With Artificial Intelligence, ICTAI 2008. Dayton, Ohio, USA: IEEE Computer Society, 2008. s. 147-152. ISBN: 978-0-7695-3440-4.

MÍČA, I., ATASSI, H., PŘINOSIL, J., NOVÁK, P.: Voice activity detection under the highly fluctuant recording conditions of call centres. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 2010. s. 334-336. ISBN: 978-960-474-250-9.