Software pro vizualizaci dyzartrické řeči

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, Ing. Zdeněk Mžourek, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z. Preliminary Acoustic Analysis of Noise Components in Patients In Parkinsons Disease. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 476-480. ISBN: 978-80-214-5148- 3.

Mekyska J., Galáž Z., Mžourek Z., Smékal Z., Rektorová I., et al. (2015) Assessing Progress of Parkinson’s Disease Using Acoustic Analysis of Phonation. International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI 2015): 115-122.

Popis

Analýza dyzartické řeči je často doprovázena vizualizací parametrického prostoru, tj. množiny řečových parametrů vypočtených za účelem extrakce klinicky interpretovatelné informace popisující degradaci řečové produkce. Balík vizualizace dyzartrické řeči (DSV) umožnuje vizualizaci několika uznávaných metod, jako jsou kupříkladu krabicové grafy, grafy zobrazení odhadu funkce hustoty pravděpodobnosti, nebo tzv. korelační diagramy (zobrazující korelaci mezi daty klinickými a para-klinickými pomocí regresní křivky), které jsou speciálně upraveny pro účel zobrazení řečových parametrů pro zdravé/dyzartrické řečníky. Tento balík navíc obsahuje možnost zobrazení multidimenzionálního podprostoru řečových parametrů v tzv. polárním diagramu pro vícero skupin řečníků.

Polární diagramy jsou speciálně upraveny tak aby bylo možné zobrazit data pro více měření v čase. Tímto způsobem je možné zobrazit všeobecné poškozeni řeči. Dále balík obsahuje funkce pro zobrazení dyzartrického polárního diagramu rozlišujícího 4 sub-dimenze Hypokinetické dyzartrie (fonaci, artikulaci, prozodii a plynulost řeči) a také prozodického diagramu rozlišujícího 3 sub-dimenze prozodie (intonace, intenzita řeči a tempo řeči). Balík navíc obsahuje funkci umožňující zobrazení korelace mezi řečovými parametry a klinickými škálami v polárním diagramu. Tyto funkce poskytují vizuální interpretaci poškození řečové produkce v komplexní formě, která je jednoduše použitelná při analýze dat ještě před aplikací statistických metod, klasifikátorů, nebo jiných metod, které jsou v této oblasti běžně užívány.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů NT13499, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.