Software pro analýzu prozodických vad

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

Zoltan Galaz, Jiri Mekyska, Zdenek Mzourek, Zdenek Smekal, Irena Rektorova, Ilona Eliasova, Milena Kostalova, Martina Mrackova, Dagmar Berankova, Prosodic analysis of neutral, stress-modified and rhymed speech in patients with Parkinson’s disease, Comput. Methods Programs Biomed., Volume 127, April 2016, Pages 301-317, ISSN 0169-2607, http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2015.12.011.

Popis

Hypokinetická dyzartrie (HD) je častá porucha řečové produkce vyskytující se při idiopatické Parkinsonově nemoci (PN). Nedávné výskumy v této oblasti prokázali, že porucha prozodie (dysprozodie) při HD do značné míri znehodnocuje přirozenost řeči (emoce, přízvuk, kontrast, rytmusu, atd.). Dysprozodie je nejčastěji charakterizována poruchou melodie řeči. V důsledku dysprozodie řeč pacientů s PN zní tiše a monotónně. Pomocí moderních metod zpracování signálů je možné tyto vady kvantifikovat. Konkrétně se jedná o tzv. kmitočet základního tónu (F0) a tzv. krátkodobou energii signálu (STE). Sledováním jejich charakteristik v čase jsme schopni popsat míru dysprozodie při HD.

Software pro analýzu dysprozodie poskytuje uživateli možnost jednoduché kvantifikace a vizualizace melodie řeči. Tento software obsahuje funkcie pro výpočet řečových parametrů popisujících tzv. monotónnost, monohlasitost řeči. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) umožnuje uživateli jednoduše načíst vstupní *.wav soubor a jedník kliknutím extrahovat prozodické parametry, uložit je do připravené tabulky a zobrazit průběhy kmitočtu základního tónu a krátkodobé energie řečového signálu. GUI take umožnuje exportování všech parametrů do výstupních *.xlsx/*.csv souborů.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů NT13499, VG20102014033 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.