Softwarový analyzátor významu textu

Autoři (abecedně)

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D., Ing. Jan Karásek, Ph.D., Ing. Jan Mašek, Ing. Lukáš Povoda

Popis

Aplikace umožňuje analyzovat krátké texty (typicky komentáře v komunikaci se zákazníky prostřednictvím uživatelské podpory) a vyhodnocovat z těchto krátkých textů jejich význam a důležitost z pohledu vyřízení ze strany společnosti. Doba zpracování se přitom pohybuje v řádu stovek milisekund na jednu zprávu.

Analyzátor textu

Aplikace je výsledkem řešení projektu FR-TI4/151 – Výzkum a vývoj technologie pro detekci emocí v nestrukturovaných datech (2012-2015, MPO/FR).

Dostupné k nahlédnutí:
v kanceláři SD5.74 (Doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.), UTKO, FEKT, VUT v Brně
Webnode, s.r.o. (Ing. Lubomír Cvrk, Ph.D.)