Software pro klasifikační učící křivky

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 7. 4. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MŽOUREK, Z.; GALÁŽ, Z.; SMÉKAL, Z.; ROSENBLUM, S. Identification and Rating of Developmental Dysgraphia by Handwriting Analysis. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2016, roč. PP, č. 99, s. 1-14. ISSN: 2168-2291.

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I.; ELIÁŠOVÁ, I.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; BERANKOVA, D. Prosodic Analysis of Neutral, Stress-modified and Rhymed Speech in Patients with Parkinson‘ s Disease. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0169-2607.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. binární klasifikace. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro Optimalizaci klasifikační analýzy (CLCT) poskytuje uživateli možnost jednoduchého a rychlého vykreslení tzv. učících křivek, podle kterých můžeme určit, jestli se jedná o tzv. „high-bias“, nebo tzv. „high-variance“ problém a následně určit další postup analýzy.

Software CLCT poskytuje možnost optimalizace 6 různých klasifikačních technik: metoda podpůrných vektorů (SVM), naivní Bayesovy sítě (NBN), diskriminační analýza (LDA), k-nejbližších sousedů (kNN), klasifikační stromy (RF) a Gaussovy smíšené modely (GMM). Software poskytuje 18 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), Matthewsův korelační koeficient (MCC), atd. Software CSGT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložených testovacích skriptů.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.