Software pro regularizovanou regresní analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 23. 5. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Software pro regularizovanou lineární regresní analýzu (regGLM) poskytuje možnost rychlé a jednoduché regresní analýzy pomocí moderních algoritmů: lineární regrese, L1-regularizované lineární regrese (tzv. LASSO regression) a L2-regularizované lineární regrese (Ridge regression); a optimalizačních technik: gradient/coordinate descent. Algoritmy LASSO a Ridge regression využívají L1/L2 vektorovou normu pro optimalizaci parametrů regresního modelu, tj. pro nalezení parametrů, kt. robustně popisují možný vztah v datech, ale zároveň nepřeučují regresní model (tzv. bias/variance tradeoff).

Software regGLM je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.5.2) a poskytuje široké spektrum výpisů a grafů, kt. slouží pro ověření validity regresního modelu: graf tzv. cost funkce (ověření funkčnosti), graf tzv. reziduí (ověřeni validity), graf parametrů (vizualizace modelu), atd. Balík navíc obsahuje data pro ověření regresních modelů na reálném příkladu založeném na odhadu cen nemovitostí.
Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.