Rozpoznávání číslovek

Autoři

Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SMÉKAL, Z.; FABREGAS, J. Score Fusion in Text- Dependent Speaker Recognition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2011, roč. 6800, č. 12, s. 120-132. ISSN: 0302-9743.

Popis

Tento program rozpoznává izolovaně vyslovené číslovky. Je možné rozpoznávat číslovky 0-9. Jednotlivé vzory číslovek jsou uloženy ve složce „wav“. Tyto vzory je možné dále rozšířit popř. změnit (to je doporučeno především při změně mikrofonu, kdy se mění kanálové zkreslení). K samotnému rozpoznávání číslovek slouží algoritmus dynamického borcení časové osy, pomocí kterého je počítána vzdálenost mezi vzorem a neznámým signálem. Tento software slouží především k testování klasifikačních algoritmů, řečových příznaků a k výukovým účelům zaměřeným na rozpoznávání vzoru.

Tento software využívá funkce Dynamic Time Warp (DTW), které je možné stáhnout pod tímto odkazem: http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/dtw/ Bez tohoto balíku není software funkční. Prosím před spuštěním tohoto programu stáhněte balík a dekomprimujte funkce přímo do adresáře, kde se nachází soubor digits_recognition.m Program je nutné spustit v 32-bitové verzi prostředí MATLAB (v tomto prostředí musí být mj. naistalován Data Acquisition Toolbox DAQ). Před samotným spuštěním softwaru se ujistěte, že je k počítači připojen mikrofon. Signál z mikrofonu, připojeného při běhu programu, nebude zpracováván. Software se spustí příkazem digits_recognition Nastavte délku segmentu, zmáčkněte tlačítko start a vyslovte číslovku. Program sám zastaví akvizici a zobrazí rozpoznané číslo. Kromě délky segmentu je možné měnit i vzorkovací kmitočet.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů VG20102014033 a FEKT-S-11-17. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz.