VNC server pro sdílení plochy

Autoři

Ing. Martin Zukal, Ing. Petr Číka, Ph.D.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

ZUKAL, M. Sdílení plochy při audio a video konferencích. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010.

Popis

Jedním z oblíbených kolaboračních nástrojů je sdílení plochy (anglicky desktop sharing). Sdílení plochy umožňuje v nejjednodušším případě propojení dvou počítačů a to tak, že jeden z nich je prezentátorem a druhý pasivně sleduje, co se děje na ploše prezentátora. Pasivních účastníků sledujících plochu prezentátora může být i více a jedná se pak o řešení podobající se videokonferenci. Ve spojení s dalšími nástroji, jako je na příklad konverzace IM (Instant Messaging), případně hlasová komunikace (většinou s využitím VoIP – Voice over Internet Protocol) se jedná o nástroj, který nabízí široké možnosti využití.

Virtual Network Computing  je systém pro sdílení plochy založený na protokolu RFB (Remote Framebuffer). Protokol RFB zahrnuje jak protokol pro ovládání relace (navázání a ukončení spojení a další signalizace), tak zobrazovací protokol (samotný přenos dat reprezentujících plochu počítače). Jedná se o protokol postavený na modelu klient-server. Server běží na stroji, jehož plocha má být zobrazována (případně ovládána) a klient je program běžící na počítači, kde se má plocha zobrazovat. Protokol je navržen tak, že stav relace se neukládá na straně klienta, ale na straně serveru. Pokud se tedy uživatel odpojí a pak znovu připojí z jiného klienta, nalezne plochu v takovém stavu, v jakém ji zanechal.

Server je část aplikace, která běží na počítači, ke kterému se chceme připojit prostřednictvím klienta. Role serveru je tedy víceméně pasivní: pouze naslouchá na daném portu a čeká na příchozí spojení. Server musí být schopen souběžně obsluhovat více klientů, a proto je nutné při návrhu věnovat zvýšenou pozornost práci s vlákny a zejména jejich synchronizaci.

Obr. 1 Hlavní obrazovka serveru

Po spuštění grafického rozhraní serveru je možné provést změnu nastavení serveru, zahájit naslouchání a samozřejmě ukončit aplikaci. Po zahájení naslouchání aplikace dál poběží na pozadí a o její aktivitě je uživatel informován pomocí ikony v notifikační oblasti.

Obr. 2 Možnosti nastavení serveru

 Implementace

Aplikace byla implementována v jazyce Java, aby bylo dosaženo její přenositelnosti mezi různými platformami.