WIGLIB

Knihovna WIGLIB provádí výpočet vyhlazené Wignerovy distribuční funkce pomocí algoritmu ADTFD (Adaptive Directional Time-Frequency Distribution) v reálném čase s paralelním výpočtem na grafické kartě. Knihovna využívá konzolovou aplikaci pro testování algoritmu a skript pro Matlab umožňující vizualizaci výsledků.

WigLib

Stažení

Prosím kontaktujte Ing. Jiřího Schimmela, Ph.D. (schimmel@feec.vutbr.cz)