University of Science and Technology Beijing

Web

en.ustb.edu.cn

O univerzitě

Univerzita se zaměřuje zejména na inženýrské obory, jako jsou informatika, strojírenství, stavby, ekologie, ekonomika a další. Podle nejnovějších statistik má tato univerzita 23 439 studentů na 10 fakultách.

Popis spolupráce

Hlavní oblastí spolupráce je digitální zpracování medicínských obrazů a obrazových sekvencí. V průběhu dlouhodobé součinnosti byla a je společně řešena celá řada problémů, jako např. detekce a měření parametrů tepny v ultrazvukové video sekvenci, steroskopická akvizice, využití evolučních programovacích přístupů v různých aplikacích (segmentace medicínských i obecných obrazů, klasifikace objektů, rozpoznání emocí v textu) apod.

Publikace vztažené ke spolupráci

BURGET, R.; FU, D.M. Identification of Sky Area in Images According to Low Level Features. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics – ICT 2011. Brno, 2011. ISBN 978-80-214-4231-3

ČERVENEC, R.; BURGET, R.; FU, D.M. Emotion Recognition from Czech Text Using a Lexical Database and Evolutionary Feature Selection. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics – ICT 2011. ISBN 978-80-214-4231-3

HASMANDA, M.; ŘÍHA, K.; QIU, X. Software Optimization of The Stereoscopic Acquisition Chain. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics. Brno, 2011, pp. 215-219. ISBN 978-80-214-4231-3

ČÍKA, P.; FU, D.M. Water Area Identification Based on Image Low Level Features. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics 2011. Brno, 2011, pp. 193-196. ISBN 978-80-214-4231-3

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; KARÁSEK, J.; FU, D.M. Pre-processing of B-mode Images for Intima-media Thickness Measurement. In Proceedings of the 6th International Conference on Teleinformatics. Brno, 2011. pp. 209-213. ISBN 978-80-214-4231-3

ŘÍHA, K.; CHEN, P.; FU, D. Detection of Artery Section Area Using Artificial Immune System Algorithm Using Artificial Immune System Algorithm. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing. Puerto De La Cruz, Spain. 2008, pp.46-52. ISBN 978-960-474-035-2

ŘÍHA, K.; CHEN, P.; FU, D. The Sonographic Video Processing for Measurement of Time Variations of Carotid Artery Walls Distance. In Proceedings of the 2008 International Conference on Image Processing, Computer Vision, & Pattern Recognition, Volume I. Las Vegas Nevada, USA, CSREA Press, 2008, pp. 172-176. ISBN 1-60132-076-0

ŘÍHA, K.; CHEN, P.; FU, D. Using Fuzzy Entropy Thresholding Method for Segmentation of Infrared Images. International Transaction on Computer Science and Engineering. 2008. 47(1). pp. 130-140. ISSN 1738-6438