Zpracování akustických signálů

Aktuálně

a

8th SPLab workshop 21.5.2018 0:00


8th SPLab workshop will be held in Athens in July 6, 2018. The workshop will be part of TSP 2018 – 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (more info can be found on the website of conference).

Produkce hudební skupiny 1.11.2016 0:00


Přednášející: Boris Carloff (http://www.boriscarloff.com/)

 • preprodukce
 • úprava forem
 • harmonie
 • hledání zvuku kapely
 • nástroje
 • nahrávání – dohromady/zvášť – vytvoření zvuku – výběr mikrofonů a celé cesty podle žánru
 • výběr efektů
 • mix.

Úterý 8. listopadu 2016 16:30 – 18:30
Přednášková místnost SF1.141
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Technická 12, 616 00 Brno

6th SPLab Workshop 2016 1.6.2016 0:00


6th SPLab workshop will be held in Vienna in June 29, 2016. The workshop will be part of TSP 2016 – 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (more info can be found on the website of conference).

Technologie mikrofonů a mikrofonní techniky v praxi 29.10.2015 0:00


Přednášející: Bo Brinck (DPA Microphones), Jan R. Šafařík (Audiopro s.r.o.)

 • problematika konstrukce výroby kondenzátorových mikrofonů,
 • moderní technologie posledních let,
 • vlastnosti různých druhů mikrofonů a jejich vliv na zvuk,
 • volba vhodného mikrofonu,
 • uzpůsobení mikrofonů pro konkrétní práci,
 • snímání řeči/zpěvu miniaturními mikrofony v televizní a divadelní praxi,
 • vliv umístění miniaturních mikrofonů na hlavě či těle herce,
 • použití stereofonních dvojic,
 • mikrofony pro práci s vícekanálovým zvukem,
 • vliv prostředí na práci s mikrofony,
 • práce s přeslechy,
 • snímání hudebních nástrojů i hudebních těles.

Prosíme zájemce o registraci na http://goo.gl/forms/IjU3B1RnKO

Úterý 10. listopadu 2015 14:00 – 20:00
Přednášková místnost SF1.141
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Technická 12, 616 00 Brno

www.dpamicrophones.com www.audiopro.cz

Modelování v akustice 22.10.2015 0:00


Přednášející

 • Pierrick Lotton: International Master’s Degree in ElectroAcoustics, Université du Maine (Le Mans)
 • Představení výzkumných aktivit a možností studia
  http://imdeacoustics.univ-lemans.fr/en/

 • Antonín Novák: Lineární a nelineární modelování mechanické části reproduktoru
 • Jiří Schimmel: Percepční metody modelování zvukového pole a akustický zoom

Úterý 3. listopadu 2015 14:00 – 15:30
Zasedací místnost Ústavu telekomunikací SC7.53
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Technická 12, 616 00 Brno

Po 40 letech znovu na scéně aneb jak vzniká digitální simulace starých hudebních efektů 15.10.2015 0:00


Jaromír Mačák, Lubor Přikryl – Audified Audio Research & Solutions

 • Úvod do simulace efektů
 • Základní principy simulace analogových obvodů
 • Jak vznikal efekt U73b
 • Implementace efektu pro reálný čas, výzvy, problémy, řešení
 • Simulace kytarových aparátů
 • Měření kytarových reproboxů a jejich simulace

http://audified.com

Pondělí 26. října 2015 16:00
přednášková místnost SD2.100
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Technická 12, 616 00 Brno

19th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx-16) 11.9.2015 0:00


We are pleased to announce that the 19th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx16) will be held at the Brno University of Technology (BUT) in Brno, Czech Republic from September 5th to 3th 2016. DAFx16 is organized by the Department of Telecommunications at Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT and Signal Processing Laboratory.

We would like to invite submissions of papers for presentation at DAFx-16 within the following general areas relevant to audio signal processing for music, sound art, acoustics and related applications:

 • Capture and analysis
 • Representation, transformation and modelling
 • Transmission and resynthesis
 • Effects and manipulation
 • Perception, psychoacoustics and evaluation
 • Spatial sound analysis, coding and synthesis
 • Source separation
 • Physical modelling, virtual acoustic and analogue models
 • Sound synthesis, composition and sonification
 • Hardware and software design

At DAFx-16 we especially encourage submissions addressing:

 • Real-time applications of digital audio processing
 • Digital audio effects for multichannel audio
 • 3D audio techniques

For more information go to http://dafx16.vutbr.cz/

5. SPLab workshop 2015 25.5.2015 0:00


5th SPLab workshop will be held in Brno in October 8, 2015. The workshop will be part of ICUMT 2015 – The 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (more info can be found on website of congress).

4. SPLab workshop 7.11.2014 12:38


4. SPLab workshop se bude konat v Brně od 20. do 21. listopadu, 2014. Teto workshop je spoluorganizován časopisem The International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems (IJATES2). Program worshopu je možné nalézt zde.

Nová témata disertačních prací 27.4.2012 13:33


Aplikace metod identifikace zdrojů hluku pro analýzu akustických polí
Školitel: Schimmel Jiří, Ing., Ph.D.

Moderní metody syntézy 2D a 3D zvukových polí
Školitel: Schimmel Jiří, Ing., Ph.D.

Multimodální zpracování biomedicínských obrazů
Školitel: Gescheidtová Eva, prof. Ing., CSc.

Segmentovaná vlnková transformace pro videosekvence
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Matematické modelování provozu v bezdrátové síti s podporou QoS
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Využití tzv. řídkých reprezentací signálů při jejich zpracování
Školitel: Rajmic Pavel, Mgr., Ph.D.

Adaptivní metody zvýraznění řeči využívající intenzitní sondu
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Detekce poruch výslovnosti v mluvené řeči
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Použití empirické dekompozice pro určení základního tónu řeči
Školitel: Sysel Petr, Ing., Ph.D.

Nové metody extrakce biologických signálů z medicínských obrazů
Školitel: Říha Kamil, Ing., Ph.D.

Využití teorie chaosu pro analýzu řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Automatické rozpoznávání a klasifikace emocí v textech
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Metody automatického strojového vidění s využitím genetického programování
Školitel: Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.

Dolování znalostí z textu s využitím genetického programování
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Detekce objektů v obraze s využitím genetického programování
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Evolučně trénovatelná segmentace obrazu ve dvourozměrném prostoru
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Trénovatelná segmentace obrazu ve třírozměrném prostoru
Školitel: Burget Radim, Ing., Ph.D.

Zpracování obrazu pro biometrické systémy
Školitel: Říha Kamil, Ing., Ph.D.

Přednáška na téma: Akustika uzavřených prostorů 24.4.2012 16:20


Signal Processing Laboratory a Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku Akustika uzavřených prostorů, která se bude konat v pátek 27. Dubna 2012 v 9:00 v přednáškové místnosti PA-M66 (FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno).

Anotace přednášky

 • Základní dělení oborů akustiky, základní pojmy, cíle prostorové akustiky
 • Akustický návrh prostoru – místnosti pro řeč, hudbu (divadla, studia, učebny, sport. prostory atd.)
 • Typy akustických obkladů – absorbéry (porézní, rezonanční), reflektory, difuzory
 • Výpočty doby dozvuku – analýza prostoru – statistika, raytracing
 • Ukázky konkrétních projektů, 3D modely
 • Prezentace simulace (raytracing) včetně vlivu vstupních parametrů
 • Představení programu Alego

Mix a mastering zvukových nahrávek 8.12.2011 19:34


Signal Processing Laboratory a Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mix a mastering zvukových nahrávek, kterou přednese hudební producent a skladatel Boris Carloff (Sunshine, Kryštof, Charlie Stright). Přednáška se bude konat v úterý 13. prosince 2011 v 15:30 v přednáškové místnosti PA-M66 (FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno).