Software pro regularizovanou logistickou regresi

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 18. 8. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Software pro regularizovanou logistickou regresní analýzu (regLOG) poskytuje možnost rychlé a jednoduché L2-regularizované logistické regresní analýzy pomocí optimalizačního algoritmu: gradient descent. L2 vektorová norma (nastavení pomocí regularizačniho parametru \lambda) slouží pro optimalizaci parametrů regresního modelu, tj. pro nalezení parametrů, kt. robustně popisují možný vztah v datech, ale zároveň nepřeučují regresní model (tzv. bias/variance tradeoff).

Software regLOG je naprogramován v jazyce Python (ver. 3.6). Software poskytuje široké spektrum výpisů a grafů, kt. slouží pro ověření validity regresního modelu: graf tzv. cost funkce (ověření funkčnosti), graf tzv. reziduí (ověřeni validity), graf parametrů (vizualizace modelu), atd. Balík navíc obsahuje data pro ověření regresních modelů. Tento software je možné propojit s balíkem pro regularizovanou lineární regserní analýzu.


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.