Obsah projektu

Projekt je přípravou spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti zpracování signálů na mezinárodní úrovni. Jedná se především o spolupráci mezi zeměmi EU, konkrétně mezi ČR, Německem, Rakouskem, V. Británií, Itálií, Dánskem a Španělskem. Během řešení tohoto projektu bude mezi jednotlivými stranami rozšířena spolupráce na excelentních mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje, zejména FP7, a budou navázány nové kontakty pro budoucí rozšiřování spolupráce.

V rámci řešení projektu budou realizovány stáže v zahraničních centrech excelence zaměřené na navázání spolupráce v nových oblastech zpracování signálů, školení akademických pracovníků v použití moderních nástrojů hromadného zpracování dat, tematické workshopy a přednášky zahraničních odborníků zaměřené na moderní trendy v oblasti číslicového zpracování signálů. Budou rovněž vytvořeny elektronické informační kanály, které umožní efektivnější komunikaci zúčastněných subjektů a snadné zapojení subjektů nových.